Talks > กุ้งแคระ, กุ้งเรดบี

กุ้ง babulti เลี้ยงยากไหม? แล้วแตกต่างจากพวกกุ้งแคระสีทั่วไปอย่างไรครับ?

(1/1)

nackmooyo:
ผมอยากรู้ว่ากุ้ง babulti เลี้ยงยากไหม? แล้วแตกต่างจากพวกกุ้งแคระสีทั่วไปอย่างไร?

magictime:
1.การเลี้ยงประมาณ เรดบี แต่น่าจะถึกทนกว่า
2.ตระกูล caridina  ส่วนกุ้งสีทั่วไปคือ neo caridina ความถึกทนจะต่างกว่า รวมถึงสีสัน แต่ตระกูล caridina ดูจะสวยกว่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version