วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 [05:26:04]

Hyphessobrycon pulchripinnis 'albino'

เลม่อนเผือก, Albino Lemon Tetra
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hyphessobrycon pulchripinnis 'albino'
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Albino Lemon Tetra
ชื่อสามัญ (ไทย) เลม่อนเผือก
ขนาดโตเต็มที่ 3.5-4 ซม.
อุณหภูมิ 20-30 °C
อัตราการเจริญเติบโต
ปานกลาง
การอยู่ร่วมกัน -
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 28/12/2561 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 28/12/2561 โดย บัง
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.