วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 [07:18:12]

Corydoras ephippifer

, Saddle Cory
Copyright by SPECTRUM AQUARIUM All Right Reserved
ชื่อวิทยาศาสตร์ Corydoras ephippifer
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Saddle Cory
ชื่อสามัญ (ไทย) -
ขนาดโตเต็มที่ 5-6 ซม.
อุณหภูมิ 20-25 °C
อัตราการเจริญเติบโต -
การอยู่ร่วมกัน อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 22/06/2561 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 24/06/2561 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
"ephippifer" มาจากคำว่า "ephippium" ในภาษาลาติน ที่แปลว่า "saddle cloth" หรือ "ผ้าปูรองอานม้า" และภาษากรีกโบราณ "φέρω (féro)" ที่แปลว่า "bear", "carry" หรือ "แบก", "ขน" เนื่องจากสีเข้มที่อยู่บริเวณส่วนหลังที่ดูคล้ายอานม้า

Corydoras ephippifer จะมีความคล้ายคลึงกับ C.ambiacus, C.agassizii, C.brevirostris, C delphax และ C.melanistius ค่อนข้างมาก แตกต่างกันเพียงแค่ส่วนครีบที่จะใสและไม่มีลายอะไรอยู่เลย
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.