Talks > ปลาสวยงามและสัตว์น้ำอื่นๆ

เลี้ยงมาลาวี ใช้อาหารแบบไหนดีครับ

(1/1)

Tum101:
ว่าจะใช้ของ hikari แต่มันมีทั้งแบบจมกับแบบลอย ต้องใช้แบบไหนครับ

Longhairguy:
แบบจมครับ

Tum101:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version