วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 [10:08:18]

Lemna perpusilla

แหนเป็ด, Duckweed
ชื่อวิทยาศาสตร์ Lemna perpusilla
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Duckweed
ชื่อสามัญ (ไทย) แหนเป็ด
ขนาดโตเต็มที่ 0.5-1 ซม.
อุณหภูมิ 25-33 °C
อัตราการเจริญเติบโต
เร็วมาก
ความต้องการแสง
ปานกลาง
พืชชนิดนี้สามารถดำรงชีพได้ในสภาพแสงปานกลาง (~0.5 วัตต์/ลิตร) จนถึงแสงมาก (~0.9 วัตต์/ลิตร)
ความต้องการ CO2
ต่ำมาก
พืชชนิดนี้มีความต้องการระดับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมาก (~5 มิลลิกรัม/ลิตร)
ความยาก-ง่าย
ง่ายมาก
บันทึกเมื่อ: 28/02/2562 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
แหนเป็ดเป็นพืชลอยน้ำที่พบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำทั่วประเทศไทย มีรากเพียงสั้นๆไม่กี่เส้น ส่วนมากจะอยู่ในแหล่งน้ำนิ่ง เช่น หนอง บึง ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดีเพราะมีโปรตีน 20-40% สามารถนำไปให้ปลากินพืชจำพวกปลาตะเพียน เช่น ปลาคาร์พหรือปลาทองกินได้เลย แต่ควรเป็นแหนที่เพาะเอง หรือจากแหล่งน้ำที่สะอาด เพราะอาจมีปรสิตปะปนมาได้

นอกจากใช้เป็นอาหารปลาแล้ว แหนยังสามารถนำมาลอยในตู้ปลา, โหลปลากัด, บ่อเพาะพันธุ์, อ่างบัว, และตู้ไม้น้ำที่เพิ่งเซ็ตใหม่ เพื่อช่วยบำบัดน้ำได้ดี มีอัตราการดูดซับของเสียสูง เป็นที่บังแดดและหลบอาศัยของลูกปลาและป้องกันตะไคร่ แต่ต้องคอยดูแลช้อนแหนที่แน่นเต็มผิวน้ำออกเรื่อยๆ ให้เหลือไว้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของผิวน้ำ ไม่เช่นนั้นผืนแหนจะปิดพื้นที่ผิวน้ำทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.