วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 [10:21:05]

Phyllanthus fluitans

จอกแดง, Red root floater
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus fluitans
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Red root floater
ชื่อสามัญ (ไทย) จอกแดง
ขนาดโตเต็มที่ 1-2 ซม.
อุณหภูมิ 18-30 °C
อัตราการเจริญเติบโต
เร็ว
ความต้องการแสง
ปานกลาง
พืชชนิดนี้สามารถดำรงชีพได้ในสภาพแสงปานกลาง (~0.5 วัตต์/ลิตร) จนถึงแสงมาก (~0.9 วัตต์/ลิตร)
ความต้องการ CO2
ต่ำมาก
พืชชนิดนี้มีความต้องการระดับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมาก (~5 มิลลิกรัม/ลิตร)
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 26/12/2561 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 26/12/2561 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
หน้าตาของจอกแดง Phyllanthus fluitans อาจจะดูคล้ายๆจอกหูหนู Salvinia cucullata โดยเฉพาะต้นที่สีออกเขียว แต่ใบของจอกแดงจะไม่มีหนาม และใบแตกออกเพียงข้อละใบ ซึ่งต่างจากจอกหูหนูตระกูล Salvinia ที่จะมีข้อละสองใบ และมีสีแดงสดที่ด้านใต้ใบกับราก รากแขนงสั้นๆยาวไม่เกิน 5 ซม. เป็นหนึ่งในไม้ลอยน้ำที่เลี้ยงง่าย แต่ต้องได้แสงจัดและปุ๋ยเพียงพอด้านบนของใบถึงจะเป็นสีแดงเข้ม
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.