วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 [09:25:09]

Blepharostoma trichophyllum

เพิลมอส, Pearl moss
ชื่อวิทยาศาสตร์ Blepharostoma trichophyllum
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Pearl moss
ชื่อสามัญ (ไทย) เพิลมอส
ขนาดโตเต็มที่ -
อุณหภูมิ 22-25 °C
อัตราการเจริญเติบโต
ช้า
ความต้องการแสง
ต่ำ
พืชชนิดนี้สามารถดำรงชีพได้ในสภาพแสงน้อย (~0.3 วัตต์/ลิตร) จนถึงแสงค่อนข้างมาก (~0.7 วัตต์/ลิตร)
ความต้องการ CO2
ต่ำ
พืชชนิดนี้มีความต้องการระดับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ (~10 มิลลิกรัม/ลิตร)
ความยาก-ง่าย -
บันทึกเมื่อ: 26/12/2561 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 26/12/2561 โดย บัง
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.