c1ub.net

Talks => กุ้งเครฟิช => ข้อความที่เริ่มโดย: dukedick ที่ 14/05/2561 [07:52:20]

หัวข้อ: เกร็ดความรู้กุ้งเครย์ฟิช : ความเป็นอยู่ของกุ้งเครย์ฟิช กับการแพร่กระจาย
เริ่มหัวข้อโดย: dukedick ที่ 14/05/2561 [07:52:20]

 (https://aqua.c1ub.net/home/upload/files/1526259109_u52_4b0bRxjz.jpg)


กุ้งเครย์ฟิช สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในน้ำ และ ในบางพื้นที่ชุ่มน้ำ และ แม้กระทั่งในพื้นที่ๆมีน้ำเค็มในระดับหนึ่ง ก็สามารถจะอยู่อาศัยได้ , กุ้งเครย์ฟิช ใน Genus Engaeus ใน ทวีปออสเตรเลียนั้น สามารถอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ในรู ที่มีน้ำขังได้ โดยเฉพาะตัวแม่ และ ลูกๆ , เครย์ฟิช ในธรรมชาตินั้นสามารถอพยพย้ายถิ่นฐาน ไปในพื้นที่ๆใกล้เคียง ในสภาวะการณ์ต่างๆได้ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี กุ้งเครย์ฟิชในสมัยก่อนนั้น ไม่มีอยู่ภายในธรรมชาติในทวีปแอฟริกา และ ในหลายๆพื้นที่ของหมู่เกาะอินเดีย แต่ในปัจจุบัน เริ่มมีการแพร่หลายของกุ้งเครย์ฟิช จากฝีมือของมนุษย์ ที่นำไปขยายเผ่าพันธฺุ์แล้ว และมีการประมาณการณ์ว่า ในทวีปอเมริกาเหนือและ ออสเตรเลียนั้น มีกุ้งเครย์ฟิช
อาศัยอยู่ มากกว่า 540 สปีชียส์เลยทีเดียว

เครดิตภาพ :

https://www.aabio.com.au/engaeus-fultoni-from-the-otway-ranges-victoria/