วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 [06:30:20]

Ludwigia arcuata

ลัดวีเจียใบเข็ม, Needle Leaf Ludwigia
ภาพโดย บัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ludwigia arcuata
ชื่อสามัญ (อังกฤษ) Needle Leaf Ludwigia
ชื่อสามัญ (ไทย) ลัดวีเจียใบเข็ม
ขนาดโตเต็มที่ 25-50 ซม.
อุณหภูมิ 20-28 °C
อัตราการเจริญเติบโต
เร็ว
ความต้องการแสง
สูง
พืชชนิดนี้สามารถดำรงชีพได้ในสภาพแสงค่อนข้างมาก (~0.7 วัตต์/ลิตร) จนถึงแสงมาก (~0.9 วัตต์/ลิตร)
ความต้องการ CO2
ต่ำ
พืชชนิดนี้มีความต้องการระดับคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ (~10 มิลลิกรัม/ลิตร)
ความยาก-ง่าย
ง่าย
บันทึกเมื่อ: 12/10/2561 โดย บัง แก้ไขล่าสุด: 03/01/2562 โดย บัง
รายละเอียดอื่นๆ
ลัดวีเจียใบเข็มเป็นไม้ในตระกูลลัดวิเจียที่มีใบเรียวแหลมเล็ก มีสีเขียวหรือแดง ขึ้นอยู่กับสภาพแสงและปัจจัยอื่นๆ เป็นไม้ที่เลี้ยงง่าย ไม่ต้องการปัจจัยต่างๆมากนัก แต่หากต้องการให้ได้ใบสีแดงจัด ต้องให้แสงในปริมาณที่ค่อนข้างมาก และให้ปุ๋ยที่มีธาตุเหล็กอย่างพอเพียง ส่วน CO2 นั้นไม่จำเป็นเท่าไหร่สำหรับไม้ตัวนี้ แต่ถ้ามีก็จะทำให้ได้ต้นที่ใหญ่สมบูรณ์มากขึ้น
c1ub.net Aquapedia database v0.8b Licensed under
(CC)BY-SA
with attribution required.