Talks > ปลาสวยงามและสัตว์น้ำอื่นๆ

ตู้ 20นิ้ว เลี้ยงปอม ได้กี่ตัวครับ

(1/1)

Spha:
มีตู้ 20 *12*12  นิ้ว  อยากเลี้ยงปอม คับ

dukedick:

--- อ้างจาก: Spha ที่ 09/04/2565 [19:12:24] ---มีตู้ 20 *12*12  นิ้ว  อยากเลี้ยงปอม คับ

--- End quote ---

 ในระยะยาว 1 ตัวก็เต็มแล้วนะครับ  แต่จริงๆ ผมว่าอย่างน้อย อยากให้ขยับไปได้ ถึง 24 นะครับ  ปลาปอมฯ ค่อนข้างเปราะบางกับการเปลี่ยนแปลงของค่าน้ำ และ อุณหภูมิ

ถ้าตู้เล็กๆ ค่าน้ำมันจะแกว่งง่ายครับ

jihawaii:
ตู้เล็กไปนะครับ ปอมโตเต็มที่ได้ถึง 5-6 นิ้วเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version