Talks > กุ้งเครฟิช

นานาสาระกุ้งเครย์ฟิช : กุ้งเครย์ฟิช กับ วงจรการออกไข่

(1/1)

dukedick:


**************************************

 เกร็ดความรู้กุ้งเครย์ฟิช : กุ้งเครย์ฟิช กับ วงจรการออกไข่

**************************************
 
  ไข่ที่ยังไม่ได้รับการผสมของกุ้งเครย์ฟิช สามารถพบได้กับกุ้งเครย์ฟิชตัวเมียที่โตเต็มวัยได้แล้วตลอดทั้งปี แต่การนำเชื้อมาผสมกับไข่ของกุ้งเครย์ฟิชตัวเมียนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสายพันธุ์ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ วงจรการสืบพันธุ์ของกุ้งเครย์ฟิชตัวเมีย ซึ่งเมื่อสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นมีความเหมาะสมแล้ว กุ้งเครย์ฟิชก็จะสามารถเริ่มทำการสืบพันธุ์ได้เลย เมื่อสภาพแวดล้อมนั้นเหมาะสม

   กุ้งเครย์ฟิชบางชนิด เช่น Cherax Albidus ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนั้น ใน 1 ฤดูกาลสืบพันธุ์ ตามธรรมชาติ สามารถที่จะมีวงจรในการออกไข่และผสมพันธุ์ได้ถึง 3 ครั้งเลยทีเดียว โดยในการจับคู่สืบพันธุ์น้้น จะมีส่วนเกี่ยวพันกับการแสดงออกของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นกับทั้ง กุ้งตัวเมีย และ
ตัวผู้ ในระหว่างการจับคู่ตามธรรมชาติ ซึ่งกุ้งเครย์ฟิชทั้งสองเพศ จะมีการปล่อยฮอร์โมนออกมาแพร่ไปตามกระแสน้ำ เพื่อจุดประสงค์ในการค้นหา และจับคู่ผสมพันธุ์ของกุ้งเครย์ฟิชตามธรรมชาตินั่นเอง


  เรียบเรียง : กษิดิศ วรรณุรักษ์

  เครดิตภาพ : http://www.aabio.com.au/…/Cherax-albidus-2-2005-06-21-056.A…

Kasey01:
เวลาที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดเช่นกันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวงจรการสืบพันธุ์ของกุ้งเพศเมียเมื่อสภาพแวดล้อมต่าง chatiw carbonite ๆ มีความเหมาะสมกุ้งกั้งสามารถเริ่มทำซ้ำได้ทันที

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version