Triops อันนี้มันจริงไหมครับ

(1/1)

DeviceDrivee:
ใครเคยลองบ้างหรือยัง
Triops ยักษ์

https://www.youtube.com/watch?v=yWxHOwjJzCI

Longhairguy:
ไม่จริงครับ

DeviceDrivee:
ขอบคุณครับ
ทีแรกก็คิดว่าไม่จริง แต่อ่านเม้นท์ใน Youtube ดันมีคนบอกลองแล้วทำได้จริง 2-3 คน เลยชักไม่แน่ใจ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ