กฏ กติกา มารยาท ประจำห้องคุยเรื่องปลาๆ และห้องซื้อขายปลาทั้งหมดครับ

(1/1)

ป๊ะป๋าดุ๊กดิ๊ก&น้องดริว&น้องดรีม:
1. ผู้โพสต์ ควรจะค้นหาความรู้เบื้องต้นมาก่อน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาตั้งกระทู้ใหม่ เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรระบบ

2. ควรใช้ภาษาไทย ให้ถูกต้อง อนุโลมคำศัพท์สมัยใหม่ และ ลูกเล่นของภาษาเพื่อความเป็นกันเองของบอร์ดได้ในระดับหนึ่ง

   แต่ ทางบอร์ดไม่นิยมการใช้ภาษาแชท และ การใช้คำผิดๆ เช่นก้ามกุ้ง เป็น กล้ามกุ้ง หรืออื่นๆ ถ้าสะกดผิดบ่อยๆ จะมีการแจ้งเตือน

   และ มาตรการต่อไปตามลำดับขั้นครับ

3. ผู้ถาม - ตอบ ไม่ควรใช้คำที่ไม่สุภาพในการถาม รวมทั้งการตอบ ควรจะตอบอย่างมีมารยาท เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในบอร์ด

4. ทางทีมงานผู้ดูแลบอร์ด ขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไข ปรับปรุงคำพูด หรือ ลบกระทู้ ตามความเห็นอันสมควร ซึ่งส่วนใหญ่กระทู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง มักจะเกิดจาก

           -  การใช้ภาษาไม่เหมาะสม สะกดผิดๆถูกๆ ซ้ำซาก ไม่เคยได้รับการแก้ไข

            -   คำตอบที่มีให้กับคำถาม เป็นการตอบผิดพลาดอย่างที่อาจทำให้เกิดความสูญเสีย แก่ผู้ที่นำคำตอบไปปรับใช้

            -   มีเจตนาให้เกิดการยั่วยุ และเกิดข้อพิพาท ซึ่งอาจจะขยายไปถึงการปิดไม่ให้ Login นั้นๆ เข้าสู่ระบบได้

            -   กระทู้มีเจตนาพาดพิง บุคคลสำคัญ , การเมือง สิ่งอันควรเคารพ ศาสนา ฯลฯ

 5. งดการ Spam กระทู้ โดยเฉพาะในห้องซื้อ - ขาย และรวมถึงในห้องปกติด้วย

6. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฏ ทาง Admin ผู้ดูแลบอร์ด สามารถทำการจำกัดสิทธิในการโพสต์ได้ตามสมควร

Fibo:
รับทราบ  [on_066]

Osavasung:
ดีมากเลยครับผม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ