กลับหน้าบอร์ด
คำนวณปริมาตรน้ำตู้ทรงสี่เหลี่ยม
ใส่ขนาดตู้ในช่องด้านล่าง (ใช้ได้ทั้งหน่วยเป็นนิ้วและเซนติเมตร)
ค่าความสูง ควรหักความสูงกรวด และขอบตู้ด้านบนที่เราไม่ได้ใส่น้ำออกด้วย

การใส่ขนาด ให้เลือกใส่ขนาดเป็นนิ้ว หรือ เซนติเมตรอย่างใดอย่างหนึ่ง
กว้าง นิ้ว หรือ ซ.ม.
ลึก นิ้ว หรือ ซ.ม.
สูง นิ้ว หรือ ซ.ม.
ตู้คุณมีปริมาตรน้ำ = ลิตร
หรือ = UK gallons
หรือ = US gallons
* น้ำ 1 ลิตร หนัก 1 กิโลกรัม
คำนวณปริมาตรน้ำตู้ทรงกระบอกหรือถัง
เอาไว้คำนวณปริมาตรถังกรอง หรือแท๊งค์น้ำได้ครับ ใส่ขนาดตู้ในช่องด้านล่าง (ใช้ได้ทั้งหน่วยเป็นนิ้วและเซนติเมตร)

เลือกใส่ขนาดเป็นนิ้ว หรือ เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง นิ้ว ซ.ม.
ความสูง นิ้ว ซ.ม.
ตู้คุณมีปริมาตรน้ำ = ลิตร

* น้ำ 1 ลิตร หนัก 1 กิโลกรัม
แปลงหน่วยวัดอุณหภูมิ
แปลง F <->C
องศาฟาเรนไฮต์ (F) F = องศาเซลเซียส (C) C
แปลงหน่วยวัดของเหลว
หยด (Drop) = มิลลิลิตร (ml.)
ช้อนชา (Teaspoon) = มิลลิลิตร (ml.)
ช้อนโต๊ะ(Tablespoon) = มิลลิลิตร (ml.)
คำนวณความเข้มข้น (ppm.)
ปริมาณยา mg.
ความเข้มข้น ppm.
ปริมาณน้ำ ลิตร
กลับหน้าบอร์ด