Aqua.c1ub.net ซื้อ-ขายปลา
Pages: 1
ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 06/09/12, [17:35:42]
ขายปลาและเต่าหลายรายการและตู้ปลาครับ
1.ปลาโกไลแอต 9นิ้ว+
2.ปลาอมาทัสหางดำ 9นิ้ว+
3.ปลาแปซิฟิกทาร์ปอน 9นิ้ว+
4.ปลาออสการ์ 11นิ้ว+
5.ปลาช่อนอเมซอน 14นิ้ว-15.5นิ้วกว่าๆๆครับ บางตัวก้อ17นิ้วครับ
6.ปลาโอริโนโค่ 7-9นิ้ว
7.ปลาแคลเบอรรี่ 10นิ้ว+
8.ปลาโมโนคูลัส 12นิ้ว+
9.ปลาออซซาราริส 6นิ้ว+
10.ปลาอริเกเตอร์ ประมาณ12นิ้ว-14นิ้ว
11.ปลาเรดเทล 5-6.5นิ้ว
12.เต่าคอมมอนสแนปปิ้ง 4นิ้ว
13.เต่าอริเกเตอร์ 5นิ้ว
14.เต่าบิน 3.5นิ้ว
15. ปลาดุกปากกว้าง บราทาคัส 6.5นิ้ว
16.ตู้ปลา60นิ้วพร้อมขาครับ

รูปกำลังจะอัพต่อจากกระทู้นี้นะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆๆ+ราคาจะอยู่เหนือรูปนะครับ
อยู่แถวตลิ่งชันครับ มีถังอ๊อกซิเจนครับ ส่วนถุงใส่ปลาไม่มีนะครับ
เอก 088-647-8666


Re: ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 06/09/12, [17:40:20]
ปลาโกไลแอต 9นิ้ว+  ราคา2,500บาทครับ
ปลาอมาทัสหางดำ 9นิ้ว+ ราคา 1,800บาทครับ
ปลาแปซิฟิกทาร์ปอน 9นิ้ว+ ราคา 1,500บาทครับ
ปลาออสการ์ 11นิ้ว+ ราคา 800 บาทครับ

<a href="http://www.youtube.com/v/_MfFIGe001s" target="_blank">http://www.youtube.com/v/_MfFIGe001s</a>

Re: ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 06/09/12, [17:41:13]
ปลาช่อนอเมซอน 14นิ้ว-15.5นิ้วกว่าๆๆครับ บางตัวก้อ17นิ้วครับ มีทั้งหมด6ตัวครับ ตัวเล็ก4,000บาท ส่วนตัวใหญ่4,500บาทครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/csuh5cSmH5w" target="_blank">http://www.youtube.com/v/csuh5cSmH5w</a>
Re: ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 06/09/12, [17:42:36]
ปลาโอริโนโค่  ราคาตัวละ2,400บาท
ปลาแคลเบอรรี่ ราคาตัวละ2,800บาท
ปลาโมโนคูลัส ราคาตัวละ2,400บาท
ปลาออซซาราริส ราคาตัวละ400-1,500บาท

<a href="http://www.youtube.com/v/ltrJNAhQwRU" target="_blank">http://www.youtube.com/v/ltrJNAhQwRU</a>

Re: ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 06/09/12, [17:43:44]
ปลาอริเกเตอร์ ประมาณ12นิ้ว-14นิ้วครับ ตัวละ900บาทครับ มีทั้งหมด8ตัวครับ

<a href="http://www.youtube.com/v/Ax9gj6sBXMc" target="_blank">http://www.youtube.com/v/Ax9gj6sBXMc</a>

Re: ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 06/09/12, [17:44:50]
เต่าคอมมอนสแนปปิ้ง 3,500 บาท ประมาณ4นิ้วครับ


Re: ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 06/09/12, [17:45:45]
เต่าอริเกเตอร์ 4,500บาท ประมาณ5นิ้วครับ

<a href="http://www.youtube.com/v/SwgqLdCccRE" target="_blank">http://www.youtube.com/v/SwgqLdCccRE</a>

Re: ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 06/09/12, [17:47:34]
ปลาเรดเทล 5-6.5นิ้ว ราคาตัวละ100บาท มีประมาณ70ตัว ถ้าเอาหมดตัวละ85บาทครับ

<a href="http://www.youtube.com/v/6q2Qjd5zUmM" target="_blank">http://www.youtube.com/v/6q2Qjd5zUmM</a>
Re: ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 06/09/12, [17:48:32]
เต่าบิน 3.5นิ้ว ราคา1,800บาท มี 6 ตัวครับ

<a href="http://www.youtube.com/v/A6qqGkw2flw" target="_blank">http://www.youtube.com/v/A6qqGkw2flw</a>
Re: ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 06/09/12, [17:49:38]
ปลาดุกปากกว้าง บราทาคัส 6.5นิ้ว มี2ตัวครับ ราคาตัวละ2,500บาท


<a href="http://www.youtube.com/v/czljy4fcF04" target="_blank">http://www.youtube.com/v/czljy4fcF04</a>

Re: ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 06/09/12, [17:50:19]
ตู้ปลา60นิ้วพร้อมขาครับ ราคา2,500 บาท กรองข้างเต็ม ไม่รั่วไม่ซึมครับ ผู้ซื้อมาขนไปเองนะครับ อยู่แถวตลิ่งชันครับ 088-647-8666 เอกครับ


Re: ขายปลาโกไลแอต/อมาทัสหางดำ/แปซิฟิก/ปลาช่อนอเมซอน/โอริโนโค่/แคลเบอรรี่/อื่นๆๆ By: eak119 Date: 07/09/12, [09:38:39]
ปิดการขายตู้และขาครับ  หล่อเลือกได้ว่ะ