Aqua.c1ub.net ร้านกาแฟ
Pages: 1
ถามวิธีกำจัดปลวกดีๆ By: aeromonas Date: 19/08/12, [03:19:51]
บ้านไม้อายุมาก ปลวกเต็มเลยครับ
ฉีดเชลไดร์กันจนกุ้งแคระแทบไม่เหลือแล้ว ง่า...
ใครมีวิธีการกำจัดปลวกดีๆนอกจากการพ่นยาบ้าง ขอบคุณครับ
Re: ถามวิธีกำจัดปลวกดีๆ By: NuT Date: 19/08/12, [15:03:09]
ทำมาแล้ว 4 อย่าง 
1. รื้อบ้าน สร้างบางส่วนใหม่ ลงยากันปลวกด้วย
2. ใช้ไส้เดือนฝอย
3. เชลไดรฟ์
4. นั่งสวดมนต์ บท ขันธปริตร แล้วแผ่เมตตาให้ไป ๆ ซะที อย่าได้เบียดเบียนกันเลย

ตอนนี้ ก็ลดน้อยลง  แต่ยังมีอยู่  T^T

ขันธปริตร
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง              ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญานาคทั้งหลาย สกุลวิรูปักข์ด้วย
เมตตัง เอราปะเถหิ เม       ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลาย สกุลเอราบทด้วย
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง       ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญานาคทั้งหลาย สกุลฉัพยาบุตรด้วย
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ    ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญานาคทั้งหลายสกุลกัณหาโคตมกะด้วย
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง       ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่ไม่มีเท้าด้วย
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม       ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีสองเท้าด้วย
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง      ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีสี่เท้าด้วย
เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม            ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีหลายเท้าด้วย
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ       สัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก       สัตว์สองเท้าอย่าเบียดเบียนเรา
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ            สัตว์สี่เท้าอย่าเบียดเบียนเรา
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท            สัตว์หลายเท้าอย่าเบียดเบียนเรา
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา            ขอสรรพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา       ที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วย
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ       จงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา       โทษลามกใด ๆ อย่าได้มาถึงแล้ว แก่สัตว์เหล่านั้น
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม  อัปปะมาโณ สังโฆ             พระพุทธเจ้า ทรงพระคุณไม่มีประมาณ  พระธรรม ทรงพระคุณไม่มีประมาณ  พระสงฆ์ ทรงพระคุณไม่มีประมาณ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา         สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงป่อง ตะเข็บ ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนู  เหล่านี้ ล้วนมีประมาณ (ไม่มากเหมือนพระรัตนตรัย)
กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา    ความรักษา อันเรากระทำแล้ว การป้องกัน อันเรากระทำแล้ว
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ                  หมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสีย
โสหัง นะโม ภะคะวะโต          เรานั้น กระทำนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่
นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ   กระทำนอบน้อม แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเจ็ดพระองค์อยู่ ฯ

Re: ถามวิธีกำจัดปลวกดีๆ By: diger7 Date: 19/08/12, [15:05:55]
ข้อ 4   โดนใจมาก
Re: ถามวิธีกำจัดปลวกดีๆ By: NuT Date: 21/08/12, [23:49:47]
คือลองยาฆ่าปลวกมาทุกยี่ห้อ ทุกแบบแล้วยังไม่หายค่ะ  ปลวกเยอะเหมือนเดิม (1-3)  จนบ้านแทบจะถล่ม
ใส่ยาจุดนี้ มันก็ไปขยายรังแต่กกิ่งออกอีกที่

สุดท้ายพึ่งหมอดู  เค้าบอก บ้านเราสร้างทับที่นางพญาปลวกโบราณ  ทำยังไงก็ไม่มีทางกำจัดได้ แต่สวดมนต์แผ่เมตตา จะช่วยได้...สวดอยู่เดือนเดียว หายไปกว่าครึ่ง ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าปลวกอะไรสักอย่าง

ตอนนี้ก็สวดมาจะครึ่งปีแล้ว ก็ลดน้อยลงเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัด
จะว่างมงายก็เถอะ แต่มันหายไปจริง ๆ  ไม่แตกรังแขนงใหม่ด้วย

ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกัน - -"