Aqua.c1ub.net คุยเรื่องไม้น้ำ
Pages: 1
ต้นไมยราพ ? ? ? ? รบกวนหน่อยนะครับ By: kittikul8 Date: 20/07/11, [21:43:22]
ไมยราพ ต้นต้นแล้วปักไว้ ผ่านไปประมาน 3-4 อาิทิต มีรากงอกออกมาแล้วมันลองดึงๆขึ้นมาแล้วเอาไปปลูกไว้อีกตู้จะรอดไหมอะครับ  รบกวนหน่อยนะครับ
Re: ต้นไมยราพ ? ? ? ? รบกวนหน่อยนะครับ By: blendz Date: 20/07/11, [22:24:46]
รอดครับ เชื่อป๋าสิ
Re: ต้นไมยราพ ? ? ? ? รบกวนหน่อยนะครับ By: Dark_Gelfand Date: 22/07/11, [08:18:38]
ค่อนข้างเลี้ยงง่ายคับ อย่ากังวลไปๆ  หล่อเลือกได้ว่ะ